Ngày phát hành: Năm 2022
Số trang: 583
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Tài chính 

Thuế và kế toán thuế 2022 ( Áp dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam )

Giá bán:

389,000₫

Giá bìa:

389,000₫

Số lượng:

Thuế và kế toán thuế là hai công cụ quản lý và điều hành nền kinh tế, có vai trò hết sức quan trọng đối với nhà nước. Hoàn thiện hệ thống thuế và kế toán thuế để phát huy tốt các chức năng vốn có của nó là các vấn đề luôn được quan tâm bởi các cơ quan quản lý nhà nước. Trong phạm vi doanh nghiệp, kế toán và thuế cũng có vai trò to lớn trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: