Ngày phát hành: Năm 2024

Số trang: 233

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Thuế Và Ra Quyết Định Tài Chính

Tác giả: TS Phạm Châu Thành

Giá bán:

159,000₫

Giá bìa:

159,000₫

Số lượng:

Thuế – là một vấn đề liên quan đến nhiều người, từ giới bình dân đến các nhà lãnh đạo; từ giới tiêu dùng đến giới bán hàng, doanh nhân. Hiểu biết về thuế để chấp hành luật pháp tốt, để có hành trang phục vụ ứng xử tốt trên bước đường kinh doanh. Ra quyết định là quá trình cân nhắc lựa chọn phương án tối ưu trong số phương án hiện có; là chức năng, công việc cần thiết của nhà quản trị, lãnh đạo, có ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp đến hiệu quả hoạt động của tổ chức. Thuế và ra quyết định tài chính là nội dung học tập, nghiên cứu trong chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học của nhiều trường đại học hiện nay. Thuế và ra quyết định tài chính là nội dung học tập, nghiên cứu trong chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học của nhiều trường đại học hiện nay.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: