Ngày phát hành: 31/12/2019
Số trang: 354
Kích thước: 13x20cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Thương những ngày...

Tác giả:Trần Bảo Định

Giá bán:

115,000₫

Giá bìa:

115,000₫

Số lượng:

"Mai người có về thăm Chàng Riệc Rừng cũ Tây Ninh lá rụng mùa Thắp nén hương lòng thương đất chết Xương tàn cốt rụi đạn bom mưa"
popup

Số lượng:

Tổng tiền: