Chương 1: Thị trường hối đoái, Chương 2: Xác định tỷ giá, Chương 3: Cán cân thanh toán, Chương 4: Hệ thống tiền tệ quốc tế đã qua và hiện nay
####

Ngày phát hành: o6/2009

Số trang: 575

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Thống kê

Tiền tệ và tài chánh quốc tế

Tác giả:Dương Hữu Hạnh

Giá bán:

108,000₫

Giá bìa:

108,000₫

Số lượng:

Chương 1: Thị trường hối đoái, Chương 2: Xác định tỷ giá, Chương 3: Cán cân thanh toán, Chương 4: Hệ thống tiền tệ quốc tế đã qua và hiện nay
####

Ngày phát hành: o6/2009

Số trang: 575

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Thống kê

popup

Số lượng:

Tổng tiền: