Ngày phát hành: 30/09/2009

Số trang: 694

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

 

 

Tiền và hoạt động ngân hàng

Tác giả: Tiến Sĩ Lê Vinh Danh

Giá bán:

125,000₫

Giá bìa:

125,000₫

Số lượng:

Cuốn sách là một chuyên khảo tương đối có hệ thống về tiền tệ và hoạt động ngân hàng với nguồn tài liệu khá phong phú, cập nhật. Bằng một phương cách tiếp cận riêng, tác giả đã trình bày khá sinh động, có tính chất phổ thông hoá lịch sử quá trình phát sinh, phát triển cũng như chức năng vai trò của tiền tệ và hoạt động ngân hàngcùng những kinh nghiệm quản lý, điều tiết của một số ngân hang lớn của các nước trên thế giới. 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: