Ngày phát hành: Năm 2007
Số trang: 251
Kích thước: 19x27cm 
NXB: NXB Khoa học kỹ thuật 

Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin

Tác giả:Thạc Bình Cường

Giá bán:

62,000₫

Giá bìa:

62,000₫

Số lượng:

Việc đọc các tài liệu và hướng dẫn bằng tiếng Anh trong lĩnh vực công nghệ thông tin là 1 nhu cầu cần thiết, tiến tới việc hội nhập CNTT trong khu vực và trên thế giới, đó là giảng và họ ccasc chuyên đề bằng tiếng Anh. Trước tình hình đó, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật cho biên soạn cuốn sách này nhằm giúp học sinh, sinh viên phát triển những kiến thức cơ bản đẻ giao tiếp bằng tiếng Anh trong ngành công nghệ thông tin
popup

Số lượng:

Tổng tiền: