Ngày phát hành: 14/06/2012
Số trang: 199
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Đại học Sư phạm TP.HCM

Tiếng anh chuyên ngành kiểm tra từ vựng tiếng anh chuyên ngành học thuật

Tác giả:Nguyễn Hoàng Thanh Ly

Giá bán:

48,000₫

Giá bìa:

48,000₫

Số lượng:

Sách bao gồm 11 bài, được bố cục với rất nhiều loại bài tập khác nhau. Bên trong các bài, mỗi từ được trình bày trong một câu ví dụ với mục tiêu trước tiên là cung cấp một bối cảnh mà từ đó học sinh, sinh viên có thể suy ra ý nghĩa của các từ trong câu hỏi, và thứ hai là cung cấp ví dụ về những từ liên quan như giới từ phụ thuộc.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: