Ngày phát hành: 17/12/2019
Số trang: 624
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Tiểu sử và hành trang các nhà khoa bảng hán học nam bộ

Tác giả:Nguyễn Đình Tư

Giá bán:

235,000₫

Giá bìa:

235,000₫

Số lượng:

Trong vòng 51 năm (1813 - 1864) mà 6 tỉnh toàn Nam Kỳ chỉ có 257 vị Cử nhân Hán học thì thật quá ít. Sở dĩ như vậy, vì Nam Kỳ là đất mới, dân chúng quen với nghề ruộng rẫy lo miếng cơm manh áo hơn là chuyện bút nghiên nơi cửa Khổng sân Trình, mặc dầu triều đình vẫn dành riêng sự ưu ái với người dân Nam Kỳ là đất hưng nghiệp của nhà Nguyễn, lo việc mở mang dân trí bằng cách cử một vị Tiến sĩ triều Lê vào làm Đốc học ở thành Gia Định như trên đã nói.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: