Ngày phát hành: Năm 2006
Số trang: 167
Kích thước:13x19cm
NXB: NXB Lao động xã hội 

Tìm hiểu luật bảo vệ môi trường ( có hiệu lực từ 01-07-2006 )

Giá bán:

20,000₫

Giá bìa:

20,000₫

Số lượng:

Phần A: Tìm hiểu chung về luật bảo vệ môi trường 
Phần B: Toàn văn luật bảo vệ môi trường 2005
popup

Số lượng:

Tổng tiền: