Ngày phát hành: năm 2007
Số trang: 122
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Lao động xã hội 

 

Tìm hiểu luật nhà ở ( có hiệu lực từ 01/07/2006 )

Giá bán:

15,000₫

Giá bìa:

15,000₫

Số lượng:

Phần A: Tìm hiểu chung về luật nahf ở năm 2005
Phần B: Toàn văn luật nhà ở 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: