Ngày phát hành: 17/12/2018
Số trang: 263
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Tinh hoa quản trị dự án ( dành cho quản lý dự án không chuyên )

Tác giả:Kory Kogon

Giá bán:

138,000₫

Giá bìa:

138,000₫

Số lượng:

Nếu có một nguyên tắc bao trùm để quản trị dự án thành công thì đó là phải thuần thục quyền lực không chính thức, tức quyền lực phát xuất từ phẩm giá và khả năng lãnh đạo chứ không phải chức vị. Mahatma Gandhi, Nelson Mandela hay Martin Luther King Jr đều là những nhà lãnh đạo chưa từng nắm giữ chức vụ chính thức nhưng lại có thể truyền cảm hứng, sức mạnh và lãnh đạo mọi người vô cùng hiệu quả
popup

Số lượng:

Tổng tiền: