Ngày phát hành: 23/06/2014
Số trang: 148
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Văn Hóa - Văn Nghệ

Tỉnh mộng

Tác giả:Hồ Biểu Chánh

Giá bán:

40,000₫

Giá bìa:

40,000₫

Số lượng:

"Kỳ Tâm biểu xa phu chạy ra Bình Tây, ngồi trên xe nhớ đến cô Sáu Nhiễu thì chán ngán tình đời, chẳng hiểu người lòng dạ thế nào mà trước bạc tình sau chẳng biết hổ ngươi; nếu rủi gặp nhau thì phải trốn tránh mới phải, mà ví dầu không trốn đặng thì cũng phải làm lơ giả bộ không biết, chớ đâu lại bươi chuyện cũ ra mà nói. Bụng người đời khó lường thay! 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: