Ngày phát hành: 20/03/2012

Số trang: 354

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

Tổ Chức Công Tác Kế Toán Doanh Nghiệp

Tác giả:Bộ môn hệ thống thông tin kế toán

Giá bán:

90,000₫

Giá bìa:

90,000₫

Số lượng:

Chương 1: Trình bày tổng quan về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán

Chương 2, 3, 4: Trình bày quy trình và cách thức xây dựng các chính sách kế toán áp dụng cho doanh nghiệp

Chương 5: Trình bày cách thức tổ chức báo cáo kế toán và cung cấp thông tin kế toán

Chương 6: Trình bày cách thức và quy trình tổ chức bộ máy kế toán

Chương 7: Trình bày cách thức và quy trình tổ chức đánh giá - lựa chọn và sử dụng phần mềm kế toán

popup

Số lượng:

Tổng tiền: