Ngày phát hành: 9/12/2015

Số trang: 251

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Đại Học Kinh Tế TPHCM

Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp trong điều kiện tin học hóa

Tác giả:Nguyễn Phước Bảo Ấn

Giá bán:

75,000₫

Giá bìa:

75,000₫

Số lượng:

Tài liệu được kết cấu thành 5 chương 
Chương 1 : Trình bày tổng quan về tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp trong điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán 
Chương 2 : Trình bày quy trình và cách thức xây dựng các chính sách kế toán áp dụng cho doanh nghiệp
Chương 3 : Trình bày cách thức tổ chức báo cáo kế toán và cung cấp thông tin kế toán
Chương 4 : Trình bày cách thức và quy trình tổ chức bộ máy kế toán 
Chương 5 : Trình bày cách thức và quy trình tổ chức đánh giá - lựa chọn và tổ chức sử dụng phần mềm kế toán
popup

Số lượng:

Tổng tiền: