Ngày phát hành: 02/2007
Số trang: 399
Kích thước: 14x20cm
NXb: NXb Trẻ

Toàn cầu hóa và sự tồn vong của nhà nước

Tác giả:Nguyễn Vân Nam

Giá bán:

50,000₫

Giá bìa:

50,000₫

Số lượng:

Quyển sách trình bày, phân tích những tác động cơ bản nhất của toàn cầu hóa đến chính sách ngoại giao, kinh tế, xã hội, giáo dục, hội nhập quốc tế của nhà nước, không phân biệt đó là nước phát triển hay đang phát triển… Cuốn sách còn đề nghị các giải pháp cụ thể giúp nhà nước của các nước công nghiệp phát triển thích nghi nhanh chóng với quá trình toàn cầu hóa, một giai đoạn mà các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam sẽ phải trải qua.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: