Ngày phát hành: 03/2009
Số trang: 392
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Giáo dục

Toán học cao cấp ( Tập 1: Đại số và hình học giải tích )

Tác giả:Nguyễn Đình Trí

Giá bán:

23,500₫

Giá bìa:

23,500₫

Số lượng:

1. Tập hợp. Ánh xạ, 2. Một số cấu trúc đại số. Số phức, 3. Ma trận. Định thức. Hệ phương trình tuyến tính, 4. Không gian vecto, 5. Ánh xạ tuyến tính, 6. Dạng toàn phương. Không gian Euclid
popup

Số lượng:

Tổng tiền: