Ngày phát hành: Năm 2010
Số trang: 227
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Giao thông vận tải 

Toàn văn luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều bộ luật lao động ( sửa đổi, bổ sung năm 2002, 2006, 2007 )

Giá bán:

34,000₫

Giá bìa:

34,000₫

Số lượng:

Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Lao động có năng suất, chất lượng và hiệu quả cao là nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước. Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và của người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất, vì vậy có vị trí quan trọng trong đời sống xã  hội và trong hệ thống pháp luật của quốc gia
popup

Số lượng:

Tổng tiền: