Ngày phát hành: 10/07/2020
Số trang: 327
Kích thước: 15x23,5cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Trang sách cũ phiến bia xưa

Tác giả:Phan Mạnh Hùng

Giá bán:

125,000₫

Giá bìa:

125,000₫

Số lượng:

"Khác với những ý kiến nông nổi của một vài người về văn học Nam Bộ, từ hơn 200 năm trước, nhà bác học Lê Quý Đôn khi tiếp xúc với kho tư liệu phong phú ở Phương Nam đã phải ngạc nhiên mà thốt lên: "Văn mạch một phương dằng dặc không dứt" (Lê Quý Đôn toàn tập, tập 1: Phủ biên tạp lục, NXB KHXH, 1977, tr.234).
popup

Số lượng:

Tổng tiền: