Ngày phát hành: 4/2016

Số trang: 256

Kích thước: 13.5x21cm

NXB: NXB Hồng Đức

Trí huệ siêu việt - bài giảng về bát nhã tâm kinh

Tác giả:Lama Migmar Tseten

Giá bán:

79,000₫

Giá bìa:

79,000₫

Số lượng:

Sách Trí huệ siêu việt là một luận giảng về Bát nhã tâm kinh thâm sâu. Những thuyết giảng này chứa đựng một bàn luận bao quát về sự tu tập trí huệ siêu việt, giúp chúng ta vượt qua cả luân hồi và niết bàn để khám phá tuệ giác và từ bi của sự giác ngộ viên mãn.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: