Ngày phát hành: Năm 2008
Số trang:273
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Hồng Đức 

Tự bảo mật máy tính của bạn hiệu quả nhất

Tác giả:KS. Nguyễn Nam Thuận

Giá bán:

46,000₫

Giá bìa:

46,000₫

Số lượng:

Bạn muốn máy tính của bạn chắc chắn tuyệt đối an toàn 100% trước mọi nguy cơ, không chỉ những điều đã được biết bây giờ mà còn những điều sẽ được khám phá? Đơn giản: để máy tính trong hộp bởi vì một khi bạn mở máy tính, bạn bắt đầu đi trên dây kéo căng giữa chức năng (hoặc sự tiện lợi) và sự an ninh. Thật không may, nhiều tính năng làm cho máy tính dễ sử dụng cũng gây ra những vấn đề an ninh khác nhau
popup

Số lượng:

Tổng tiền: