Ngày phát hành: 2016

Số trang: 1154

Kích thước: 11x18cm

NXB: NXB Phương Đông

Từ điển Anh - Việt Việt - Anh

Tác giả:Bùi Phụng

Giá bán:

118,000₫

Giá bìa:

118,000₫

Số lượng:

Ở Lời Nói đầu TỪ ĐIỂN ANH - VIỆT VIỆT - ANH (ENGLISH-VIETNAMESE VIETNAMESE DICTIONARY) tác giả Bùi Phụng đã viết: “Khi khoa học càng phát triển thì những sách công cụ cũng không thể thiếu. Từ điển, đặc biệt là từ điển song ngữ, là một trong những sách công cụ ấy.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: