Ngày phát hành: 04/2014
Số trang: 437
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Giao thông vận tải

Từ điển giải thích thuật ngữ thiết bị - cơ khí kỹ thuật trong xây dựng

Tác giả:Ks. Tống Phương Hằng

Giá bán:

45,000₫

Giá bìa:

45,000₫

Số lượng:

Trong quyển từ điển giải thích thuật ngữ thiết bị cơ khí kỹ thuật trong xây dựng này, chúng tôi giải thích các chủ điểm về - các hệ thống thiết bị điểm hòa không khí và đông lạnh - hệ thống nén khí, các phụ kiện và phụ tùng, các thiết bị đốt ga, dầu mỏ hóa lỏng - thiết bị và dụng nấu nướng đốt dầu, ống, phụ tùng thiết bị
popup

Số lượng:

Tổng tiền: