Ngày phát hành: Năm 2023

Số trang: 587

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Từ điển kế toán và kiểm toán Anh - Việt

Tác giả:Nhà sách kinh tế

Giá bán:

399,000₫

Giá bìa:

399,000₫

Số lượng:

Kế toán và kiểm toán là một thành phần quan trọng trong cách lĩnh vực kinh doanh, phục vụ cho sinh viên khối ngành tài chính – ngân hàng, kế toán – kiểm toán, quản trị kinh doanh. Kế toán giúp đánh giá tình hình kinh doanh, vị thế tài chính của một đơn vị, từ các tập đoàn kinh doanh lớn đến các doanh nghiệp nhỏ. Đặc biệt kế toán là lĩnh vực có khối lượng từ ngữ khá phong phú, thường được điều chỉnh theo bối cảnh và thời gian, nên việc hiểu được chính xác ý nghĩa của các thuật ngữ kế toán cập nhật hóa, là điều cần thiết trong công việc của chuyên viên kể toán – kiểm toán, kế toán trưởng, giám đốc tài chính, doanh nhân, và các sinh viên trong khối ngành tài chính - ngân hàng, kế toán – kiểm toán, kinh tế – kinh doanh. 

Quyển Từ điển Kế toán – Kiểm toán Anh Việt nhằm giúp các sinh viên, doanh nhân, chuyên viên kế toán – kiểm toán nằm được chính xác ý nghĩa và bối cảnh sử dụng các thuật ngữ kế toán, kiểm toán, là phương tiện giúp phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh, phân tích các phương án đầu tư, vị thế kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp, giúp các nhà quản lý hoạch định phương án đầu tư đúng đẳn, nhằm đạt hiệu quả kinh doanh mong muốn, giúp các bạn sinh viên và doanh nhân có được phương tiên đánh giá hiệu quả các tình huống thức tiễn trong kinh doanh, là cơ sở để nghiên cứu các lĩnh vực kinh doanh liên quan, hiểu được các thông lệ kế toán – kiểm toán quốc tế đang được áp dụng rộng rãi, để có thể tham gia trong môi trường thương mại toàn cầu một cách hiệu quả, đáp ứng được các yêu cầu về kế toán – kiểm toán quốc tế để nâng cao lợi thế cạnh tranh.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: