Năm xuất bản: Q4-2007

Số trang: 527

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Từ điển bách khoa 

Từ điển ngân hàng anh trung việt

Tác giả:Ngọc Thái

Giá bán:

100,000₫

Giá bìa:

100,000₫

Số lượng:

Mỗi mục từ trong sách này, dù là từ đơn hay từ phức, đều sắp xếp theo trật tự thuận của mẫu tự tiếng Anh. Trừ chữ đầu mục từ được viết chữ in hoa, còn lại đều dùng chữ in thường.

Từ phức do nhiều từ đơn tạo thành, trước hết căn cứ trật tự thuận của bảng mẫu tự tiếng Anh để xếp từ thứ nhất, sau đó tiếp tục căn cứ vào trật tự thuận để xếp từ thứ hai, cứ thế xếp tiếp. Từ đơn được nối tiếp bằng dấu nối "_" được xem như từ phức.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: