Ngày phát hành: 6/12/2010

Số trang: 463

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Thanh Niên

Từ điển ngữ pháp và cách dùng tiếng Anh hiện đại

Giá bán:

90,000₫

Giá bìa:

90,000₫

Số lượng:

Trong việc sử dụng tiếng Anh hằng ngày, học sinh và sinh viên cũng như nhiều thành viên khác của công chúng thường muốn trả lời dễ dàng và tự tin cho những câu hỏi và điểm nghi ngờ về ngữ pháp và cách dùng tiếng Anh.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: