Ngày phát hành: 30/09/2016
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Tư duy tích cực tạo thành công

Tác giả:Napoleon Hill

Giá bán:

134,000₫

Giá bìa:

134,000₫

Số lượng:

Tư duy tích cực tạo thành công (Success Through a Positive Mental Attitude) trình bày cách vận dụng nguyên tắc PMA nhằm “giải thoát” bạn khỏi các vướng bận tinh thần và hướng đến mục tiêu bằng sự kiên trì và hành động tích cực
popup

Số lượng:

Tổng tiền: