Ngày phát hành: Quí I/2007
Số trang: 207
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Văn hóa - thông tin

Tự học ASP trong 10 tiếng

Tác giả:KS. Hoàng Anh Quang

Giá bán:

26,000₫

Giá bìa:

26,000₫

Số lượng:

Tự Học ASP Trong 10 Tiếng:ASP là trang web trong đó có sự kết hợp các thành phần HTML, Activex Component và Script ASP. Có thể xem trang ASP như một trang HTML có bổ sung các lệnh kịch bản ASP.Khi một trang ASP được trình duyệt web yêu cầu, đầu tiên web server sẽ duyệt tuần tự trang ASP này và chỉ thực hiện hịch những câu lệnh kịch bản ASP, kết quả là một trang “thuần HTML” sẽ được đưa ra Browser
popup

Số lượng:

Tổng tiền: