Ngày phát hành: 9/2007

Số trang: 264

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Văn Hoá - Thông Tin

Tự học kế toán hàng tồn kho C#2005

Tác giả:Phan Hoàng

Giá bán:

32,000₫

Giá bìa:

32,000₫

Số lượng:

Tự Học Kế Toán Hàng Tồn Kho C#2005:C# là ngôn ngữ lập trình mạnh về kiểu dữ liệu, một ngôn ngữ mạnh về kiểu dữ liệu là phải khai báo kiểu của mỗi đối tượng khi tạo (kiểu số nguyên, số thực, kiểu chuỗi, kiểu điều khiển…) và trình biên dịch sẽ giúp cho người lập trình không bị lỗi khi chỉ cho phép một loại kiểu dữ liệu có thể được gán cho các kiểu dữ liệu khác.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: