Ngày phát hành: 19/11/2014
Số trang: 303
Kích thước: 10,5x18,5cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Từ ngữ Anh - Việt

Tác giả:Đỗ Minh Hùng

Giá bán:

60,000₫

Giá bìa:

60,000₫

Số lượng:

Tài liệu học tập này được biên soạn nhằm phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng về việc học tập tiếng Anh nói chung và đặc biệt dành riêng cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh/ Ngôn ngữ Anh 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: