Ngày phát hành: 18/10/2006

Số trang: 479

Kích thước: 14,5x20,5cm

NXB: NXB văn Hóa - Thông Tin & Viện Văn Hóa

 

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề văn hoá trong phát triển

Tác giả:TS. Đỗ Thị Minh Thúy

Giá bán:

86,000₫

Giá bìa:

86,000₫

Số lượng:

Quán triệt tư tưởng của Người, dân tộc Việt Nam với hành trang văn hóa của mình chắc chắn sẽ vững bước vào thế kỷ XXI đầy thử thách, đưa đất nước hội nhập với các nước trên trường quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc mình, viết tiếp trang sử dân tộc từ thời đại Hùng Vương dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: