Ngày phát hành: Năm 2004
Số trang: 356
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Nông Nghiệp

Úng dụng công nghệ thông tin để hình thành hệ thống thông tin hiện đại phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

Tác giả:PGS.TS. Nguyễn Khang

Giá bán:

39,000₫

Giá bìa:

39,000₫

Số lượng:

Tại nước ta, công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn đã được một số thành tựu đáng trở ngại to lớn: Là bình quân đất nông nghiệp thấp, ruộng đất phân chia manh mún, năng suất lao động kém, chi phí phòng trừ dịch hại quá nhiều 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: