Ngày phát hành: Năm 2023

Số trang: 407

Kích thước: 19x27cm

NXB: NXB Tài Chính

Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM vào nghiên cứu kinh tế lý thuyết và thực tiễn

Giá bán:

499,000₫

Giá bìa:

499,000₫

Số lượng:

Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) là sự mở rộng của mô hình phân tích nhân à tổ khám phá, cho phép nhà nghiên cứu kiểm định một tập hợp phương trình hồi quy cùng một lúc. SEM cho phép ước lượng đồng thời các nhân tố trong tổng thể mô hình, ước lượng mối quan hệ nhân quả giữa các biến tiềm ẩn (latent variables, các biên được cho là tổn tại nhưng không thể quan sát trực tiếp) và đo lường các ảnh hưởng trực tiếp cũng như gián tiếp. Mô hình SEM được sử dụng rộng rãi đặc biệt trong lĩnh vực khoa học xã hội khi mà mối quan hệ các biến trở nên phức tạp và đa chiều.. Trong thực tiễn ở Việt Nam, một số công trình nghiên cứu, mặc dù có sự nỗ lực rất lớnnhưng vẫn còn lúng túng và chưa thể hiện được việc ứng dụng một cách hệ thống mô hìnhcấu trúc tuyến tính, nhất là sử dụng phần mềm thống kê trong phân tích mô hình cấu trúc.

Cuốn sách “ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CÁU TRÚC TUYÉN TÍNH PLS-SEM VÀO NGHIÊN CỨU KINH TẾ: LÝ THUYÉT VÀ THỰC TIỄN" này ra đời nhằm - giúp cho những nhà nghiên cứu, nghiên cứu sinh tiến sĩ có thêm tài liệu tiếp cận phương pháp phân tích hàm cấu trúc trong lĩnh vực kinh tế.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: