Ngày phát hành: 01/03/2013
Số trang: 152
Kích thước: 20x28cm
NXB: NXB Lao động 

Văn bản luật quốc tế phục vụ học tập, nghiên cứu môn

Tác giả:Ngô Hữu Phước

Giá bán:

42,000₫

Giá bìa:

42,000₫

Số lượng:

Luật quốc tế là một hệ thống pháp luật bao gồm tổng thể các nguyên tắc và quy phạm được xây dựng các chủ thể luật quốc tế như quốc gia, tổ chức quốc tế liên chính phủ, dân tộc đang đấu tranh giành quyền tự quyết nhằm điều chỉnh mối quan hệ quốc tế trên nhiều lĩnh vực phát sinh giữa các chủ thể luật quốc tế.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: