Ngày phát hành: 23/04/2020
Số trang: 359
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Văn bia hán nôm

Tác giả:Phạm Ngọc Hường

Giá bán:

130,000₫

Giá bìa:

130,000₫

Số lượng:

Văn bia là di sản văn hóa – lịch sử quý giá. Văn bia giúp chúng ta nhận biết được lịch sử, văn hóa vùng đất, cộng đồng của một thời quá khứ. Trong thời gian qua, một số tỉnh, thành phố đã tổ chức sưu tầm, nghiên cứu văn bia của địa phương. Đó là việc làm cấp tính cấp thiết, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: