Ngày phát hành: 15/03/0219
Số trang: 463
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Thanh Niên

Vĩ đại nhờ tôi luyện mà thành

Tác giả:Đổng Quyền

Giá bán:

142,000₫

Giá bìa:

142,000₫

Số lượng:

Công tác quản lí có thể thay đổi doanh nghiệp, nhưng thực sự muốn cải tổ doanh nghiệp thì cần phải dựa vào người lãnh đạo. Hành động của người lãnh đạo, đặc biệt là các quyết định vào những thời điểm then chốt là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất đến sự thành bại của doanh nghiệp. “Thuyền vượt qua đại dương nhờ người cầm lái”
popup

Số lượng:

Tổng tiền: