Ngày phát hành: 8/2015

Số trang: 206

Kích thước: 13.5x21cm

NXB: NXB Hồng Đức

Vòng tròn bất tận - Những bài giảng về thiền và bát nhã tâm kinh

Tác giả:Bernie Glassman

Giá bán:

60,000₫

Giá bìa:

60,000₫

Số lượng:

Ở đây, một trong những bậc thầy dạy Thiền nổi bật nhất đã làm sáng tỏ hai tác phẩm chủ chốt - Bát Nhã Tâm Kinh và Tham Đồng Khế - cũng như những Bồ Tát Giới trong Thiền. Các luận giải của ông dựa trên những hội thảo mà ông đã thực hiện trong vai trò người đứng đầu Cộng đồng Thiền New York, chứa đựng những nguyên tắc đã trở thành nền tảng của việc hành thiền.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: