Xuất xứ: Việt Nam 

Biên nhận for

Giá bán:

10,000₫

Giá bìa:

10,000₫

Số lượng:

Là sản phẩm 1 liên trắng được in trên loại giấy ford khổ 9*18cm, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc xuất nhập hàng hóa ra khỏi kho.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: