Ngày phát hành:31/12/2015

Số trang: 223

Kích thước:12x20cm

NXb : NXB Hồng Đức 

Dẫn luận về Kitô Giáo

Tác giả:Linda Woodhead

Giá bán:

64,000₫

Giá bìa:

64,000₫

Số lượng:

Cuốn sách Dẫn luận về Kitô giáo rất ngắn gọn này thăm dò những chiều kích văn hoá và thiết chế của Kitô giáo, cung cấp một bức chân dung mới mẻ, sinh động và chân thực về tông giáo đông tín đồ nhất trên thế giới qua suốt hai thiên niên kỉ. Sách phân biệt ba kiểu thức chủ yếu của Kitô giáo - Giáo hội, Kinh thánh, và Huyền học - và khảo sát những sự xung đột của ba kiểu thức ấy với nhau và với xã hội rộng mở hơn

popup

Số lượng:

Tổng tiền: