Ngày phát hành:31/12/2015
Số trang: 231
Kích thước: 12x20cm
NXB: NXB Hồng Đức

Dẫn luận về thiết kế

Tác giả: John Heskett

Giá bán:

67,000₫

Giá bìa:

67,000₫

Số lượng:

Cuốn sách Dẫn luận về thiết kế này đem lại cái nhìn vượt ra ngoài phong cách và thị hiếu để thấy những nền văn hóa và con người khác nhau đã cá nhân hóa các sự vật như thế nào. Sách của tác giả Heskett cho thấy thiết kế đương đại kết hợp “nhu cầu” và “ham muốn” để tạo nên những sản phẩm thực tiễn, phản ánh nhân dạng và những khát vọng của chúng ta thông qua hình thức và nghệ thuật trang trí.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: