Ngày phát hành: 10/2002

Số trang: 174

Kích thước: 13.5x20.5cm

NXB: NXB Trẻ

Ê kíp tiến lên nào!

Tác giả:Ken Blanchard

Giá bán:

24,000₫

Giá bìa:

24,000₫

Số lượng:

Trong quyển sách này, Ken Blanchard, Alan Randolph, và Peter Grazier vạch ra một quy trình ba bước để giúp bất kỳ một nhóm nào chuyển thành nhóm tầm cao mới – một nhóm sử dụng ý tưởng và động cơ của các thành viên hiệu quả hơn, tận dụng tốt hơn thời gian của thành viên cũng như lãnh đạo nhóm, và tạo ra lợi ích cho mọi thành viên, cho nhóm và cho công ty.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: