Ngày phát hành: 2015

Số trang: 264

Kích thước: 20.5 x 14.5 x 1 cm

NXB: NXB Hồng Đức

Hiểu và dùng tính từ và trạng từ tiếng anh

Tác giả:Nguyễn Thuần Hậu

Giá bán:

45,000₫

Giá bìa:

45,000₫

Số lượng:

Nội dung sách gồm 2 chương. Mỗi chương là một thành phần có liên quan đến tính từ và trạng từ tiếng Anh. Trong quá trình biên soạn, tác giả có tham khảo nhiều sách ngữ pháp, tiếng Anh do người Mỹ và người Anh viết để tạo nên một tài liệu có tính phổ quát và cụ thể nhất.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: