Ngày phát hành: 02/02/2020
Số trang: 504
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến cách mạng tháng tám ( Tập 2 )

Tác giả:Trần Văn Giàu

Giá bán:

190,000₫

Giá bìa:

190,000₫

Số lượng:

Một ý thức tư tưởng có thể và thường sống lâu dài hơn cơ sở xã hội và chính trị của nó, huống chi, dưới chế độ thực dân Pháp, triều đình Huế được duy trì, giai cấp địa chủ được củng cố làm chỗ dựa cho đế quốc thống trị.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: