Ngày phát hành: 9//2007

Số trang: 440

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Tổng hợp TPHCM

Thức tỉnh mục đích sống

Tác giả:Eckhart Tolle

Giá bán:

124,000₫

Giá bìa:

124,000₫

Số lượng:

Chuyển hóa tâm thức con người là trọng tâm của những điều Eckhart Tolle đề cập trong quyển sách nổi tiếng A New Earth - Thức Tỉnh Mục Đích Sống này. Theo ông, sự thức tỉnh là bước kế tiếp sẽ xảy ra trong quá trình phát triển tâm thức của nhân loại. Nhân loại sẽ bước sang một giai đoạn mà sự thức tỉnh trong tâm hồn sẽ tạo ra sự tự do và niềm hạnh phúc miên viễn trong mỗi con người và trên toàn thế giới.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: