Ngày phát hành: 07/2007
Số trang: 156
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Giáo Dục Việt Nam

Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán ( Dùng trong các trường Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp khối Kinh tế )

Tác giả:TS. Nguyễn Ngọc Quang

Giá bán:

18,500₫

Giá bìa:

18,500₫

Số lượng:

Chương 1: Vai trò, chức năng, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán.
Chương 2: Phương pháp chứng từ kế toán.
Chương 3: Phương pháp tính giá. 
Chương 4: Phương pháp đối ứng tài khoản.
Chương 5: Kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu của doanh nghiệp. 
Chương 6: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán của doanh nghiệp. 
Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán. 
Chương 8: Tổ chức hạch toán kế toán
popup

Số lượng:

Tổng tiền: