Ngày phát hành: Quý IV/2010
Số trang: 447
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Đại học kinh tế quốc dân 

Giáo trình quản trị tác nghiệp

Tác giả:TS. Trương Đức Lực

Giá bán:

60,000₫

Giá bìa:

60,000₫

Số lượng:

Chương I: Giới thiệu chung về quản trị tác nghiệp. Chương II: Dự báo cầu sản phẩm. Chương III: Thiết kế sản phẩm và lựa chọn quá trình sản xuất. Chương IV: Hoạch định công suất. Chương V: Định vị doanh nghiệp. Chương VI: Bố trí mặt bằng sản xuất trong doanh nghiệp. Chương VII: Hoạch định tổng hợp. Chương VIII: Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Chương IX: Quản trị dự án sản xuất. Chương X: Điều độ sản xuất trong doanh nghiệp. Chương XI: Quản trị hàng dự trữ. Chương XII: Quản trị chất lượng trong doanh nghiệp. Chương XIII: JIT và hệ thống sản xuất tinh gọn
popup

Số lượng:

Tổng tiền: