Thuế ra đời với sự hình thành và phát triển của Nhà nước, Thuế là 1 trong các công cụ chủ yếu điều tiết vĩ mô nền kinh tế nhằm tái phân phối các nguồn lực, thu nhập và thành quả kinh tế cho các tầng lớp dân cư, các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, nhằm giúp nền kinh tế phát triển ổn định, các tằng lớp đan cư được đối xử coogn bằng, tạo sự ổn định trong thu nhập, chi tiêu, và đầu tư
 

Giáo trình thuế

Tác giả:TS. Lê Xuân Quang

Giá bán:

95,000₫

Giá bìa:

95,000₫

Số lượng:

Thuế ra đời với sự hình thành và phát triển của Nhà nước, Thuế là 1 trong các công cụ chủ yếu điều tiết vĩ mô nền kinh tế nhằm tái phân phối các nguồn lực, thu nhập và thành quả kinh tế cho các tầng lớp dân cư, các lĩnh vực kinh doanh khác nhau, nhằm giúp nền kinh tế phát triển ổn định, các tằng lớp đan cư được đối xử coogn bằng, tạo sự ổn định trong thu nhập, chi tiêu, và đầu tư
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: