Ngày phát hành: 2008

Số trang: 383

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Kế toán doanh nghiệp xây lắp năm 2008

Tác giả: Võ Văn Nhị

Giá bán:

69,000₫

Giá bìa:

69,000₫

Số lượng:

Xây dựng cơ bản là ngành sản xuất vật chất quan trọng của nền kinh tế, tạo ra cơ sở vật chất - kỹ thuật để thực hiện quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp xây lắp không chỉ có ý nghĩa nội bộ mà còn có ý nghĩa kinh tế- xã bội to lớn.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: