Ngày phát hành: Năm 2008
Số trang: 343
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Thống kê

Kế toán quản trị bài tập và bài giải

Tác giả:PGS.TS. Phạm Văn Dược

Giá bán:

62,000₫

Giá bìa:

62,000₫

Số lượng:

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều cơ hội cũng như nhiều thách thức, thông tin chính xác, kịp thời và thích hợp có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công của tổ chức. KTQT là một bộ phận kế toán nhằm cung cấp thông tin thích hợp cho quản trị, giúp nhà quản trị đưa ra những quyết định kinh doanh chuẩn xác. KTQT có vai trò như một nhà tư vấn quản trị nội bộ của mọi tổ chức.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: