Ngày phát hành: Năm 2023

Số trang: 269

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Kế toán quản trị nhà hàng khách sạn

Tác giả:Nhà sách kinh tế

Giá bán:

189,000₫

Giá bìa:

189,000₫

Số lượng:

Mỗi doanh nghiệp lợi nhuận hay phi lợi nhuận đều đòi hỏi có một hệ thống kế toán nội bộ tin cậy, ghi nhận mọi hoạt động liên quan việc phát sinh dòng tiền thu nhập và dòng tiền chi phí từ hoạt động. Hệ thống kế toán cung cấp thông tin tài chính cần thiết để đánh giả hiệu quả của các hoạt động hiện tại và đã qua. Ngoài ra, hệ thống kế toán lưu trữ các dữ liệu cần thiết để xây dựng các báo cáo, thể hiện tài sản, khoản nợ vay và vốn chủ sở hữu của một doanh nghiệp. Kế toán tài chính liên quan việc cung cấp thông tin cho người sử dụng ngoài doanh nghiệp, nhưng có liên quan hoặc bị ảnh hưởng bởi hoạt động của doanh nghiệp như các cổ đông, các tổ chức tín dụng, cơ quan chính phủ.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: