Ngày phát hành: 01/2008

Số trang: 448

Kích thước: 16 x 24 cm

NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Sổ tay kiểm toán nội bộ

Tác giả:MBA Martin Grimwood

Giá bán:

103,000₫

Giá bìa:

103,000₫

Số lượng:

Kiểm toán viên nội bộ là những người giúp cho tổ chức của họ quản lý rủi ro. Họ giúp cho những người điều hành cấp cao nắm bắt được kịp thời những câu hỏi quan trọng như rủi ro có được xác định và quản lý tốt hay không. Họ xử lý các vấn đề quan trọng, cơ bản đối với các tổ chức hiện đại. Họ tập trung vào các vấn đề trọng tâm của các báo cáo tài chính và rủi ro tài chính từ đó xem xét các vấn đề rộng hơn như danh tiếng của tổ chức, ảnh hưởng của tổ chức đối với môi trường và cách tổ chức đối đãi với các nhân viên.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: